Početna  |   Proizvodi  |   Održavanje  |   Tehnologija  |   Igra  |   O nama

   
Razlika između klasičnog i automatskog ruleta je značajna, kako u vizuelnom, tako i u pogledu načina rada. Tri glavne prednosti automatskog ruleta su:
nema potrebe za krupijeom ili posebnim osobljem;
vreme igre je četiri puta brže od ciklusa igre kod klasičnog ruleta – to rezultira većim uplatama, a iz tog razloga povećava i profit kazina;
automatski rulet je savršeno rešenje za igrače koji žele da iskuse igru u intimnijem okruženju.

Zahtev za takvom vrstom iskustva je u porastu na šta ukazuje i trend da kazina zamenjuju neke klasične rulete automatskim i na taj način proširuju svoju ponudu.

Automatski ruleti su jednostavni za razumevanje i za igru. Igrači koji nisu upoznati sa igrom na automatskom ruletu mogu da koriste meni za brzu pomoć, u kome mogu pronaći pravila i ograničenja uloga aparata za igru. Pravila igre, ulozi i dobitne mogućnosti isti su kao i kod klasičnog ruleta. Automatski rulet ne umanjuje zadovoljstvo jer su igrači i dalje deo igre.
 
Čitav sistem se zasniva na veoma moćnom centralnom računaru koji radi u WINDOWS XP okruženju koje komunicira sa igračkim jedinicama preko USB v2.0 komunikacionog protkola. To znači da su igračke jedinice nezavisne i nemaju uticaja jedna na drugu. Jedan računar nadgleda i upravlja svim sistemskim funkcijama, svim konzolama i mehanikom.

Ciklus igre traje oko jedan i po minut. Počinje kad glas krupijea ruleta najavi: „Položite svoje uloge, molim Vas“. Komprimovani vazduh izbacuje kuglicu u cilindar ruleta. Tokom ovog vremena igrači mogu da polažu svoje uloge dok kuglica usporava okretanje koje beleže senzori, postavljeni na obodu cilindra. Glas krupijea najavljuje: „Ulaganje završeno“.

Kuglica se zaustavlja u jednom od numerisanih džepova i dva nezavisna sistema optičkih senzora očitavaju broj. Potom računar preračunava dobitke i gubitke u zavisnosti od vrednosti uloga. Nakon toga igra se nastavlja.
 
Potreban Vam je početni ulog kako biste započeli igru. Možete ga uplatiti na različite načine:

•  pomoću bill acceptor-a
•  pomoću elektronske smart kartice kod osoblja
•  pomoću eksterne kompjuterske „blagajne“

Ulog polažete pritiskom na tastaturu. Možete videti kombinaciju svojih uloga na ekranu koji se nalazi ispred Vas. Pomoću dodatnih tastera na tastaturi možete igrati brže i lakše. Možete multiplicirati svoje uloge po želji sve dok ne dostignete granicu uloga. Možete poništiti uloge ili ponoviti kombinaciju uloga iz prethodne igre. Takođe, možete igrati i na različite serije (Large series, Zero Spiel, Small series, Orphans, Nighbours, Finales). Glas krupijea vodi igrače kroz igru, a čitav tok igre vidi se na ekranu.
 
Kako bi se osigurala poštena igra, računar za svaku igru nasumično menja jačinu izbacivanja kuglice, položaj i brzinu rotacije točka ruleta. Tako]e se može promeniti i vreme ulaganja. Ovo u potpunosti eliminiše predvidljivost dobitnog broja. Rezultat isključivo zavisi od slobodnog pada pada kuglice i kretanja točka ruleta. Točak ruleta smešten je u sredinu aparata i fizički je odvojen od igračkih jedinica. Fizička sila nema nikakav uticaj na rezultat.

Kuglica ruleta je napravljena od nemetala (fenolna smola) tako da na nju ne utiču magnetne i električne sile.

Računar skladišti sve podatke i istorijat igre. U slučaju da igrač protestuje, istorijat igre se može ispitati, kako bi se razjasnili nesporazumi. U slučaju pada sistema, svi podaci se mogu vratiti, tako da je aparat u stanju da uspostavi stanje poslednje igre bez gubitka podataka.

Statistika sadrži i podatke o svakoj pojedinačnoj igri, uplatama, isplatama, polaganju i vrednostima uloga, stanju kredita, dobicima, profitu, podacima o kursu, svim dobitnim brojevima itd.
 
Back to Top

Downloads 

Početna | Proizvodi | Održavanje | Tehnologija | Igra | O nama | E-mail

Copyright © 2005 - 2007 AGT Plus. All Rights Reserved.