Početna  |   Proizvodi  |   Održavanje  |   Tehnologija  |   Igra  |   O nama

   
AGT+ rulet omogućuje precizne statističke i finansijske izveštaje o funkcionisanju aparata. Uplatama i isplatama se rukovodi ukucavanjem (smart kartica, bill acceptor, eksterna blagajna...) ili od strane onoga ko vrši transkaciju.
Aparat takođe pruža precizan statistički izveštaj o zaustavljanju kuglice na brojevima.
Svaki brojač ima kumulativnu jedinicu koja ostaje u aparatu, a tako]e i privremenu jedinicu koju korisnik može da anulira. Na taj način svaki korisnik može prema svojim željama da prilagodi način finansijskog upravljanja.
 
  Pristup svim funkcijama AGT+ ruleta omogućuje smart kartica koja je slična bankovnoj, a dodatno je osigurana PIN kodom. Smart kartica je bežično povezana sa ruletom i funkcijama ruleta možete pristupiti jednostavno, umetanjem kartice u bilo koju igračku jedinicu. Sistem smart kartice ima četiri nivoa.

Nadzornički nivo omogućuje pristup svim funkcijama ruleta i upravljanje svakom smart karticom – dodavanje ili brisanje korisnika. Ona je namenjena vlasnicima aparata.

Administratorski nivo je dizajniran za korisnike koji su zaduženi za finansijsko upravljanje aparatom. On korisniku obezbeđuje statističke i finansijske izveštaje.

Službenički nivo je dizajniran za osoblje koje opslužuje igrače. On omogućuje uplate i isplate i izveštaje o istorijatu igre.

Servisni nivo omogućuje kontrolu tehničkih funkcija aparata i pruža tehničarima dovoljno funkcija da obave posao.
 
  Visok kvalitet fizičke zaštite pruža aparatu osnovnu sigurnost od neovlašćenog pristupa cilindrima i vitalnim elektronskim delovima. Čitav AGT+ rulet smešten je u metalni okvir dok su cilindri zaštićeni prosvetljenim staklom otpornim na metke.

Sigurnosni prekidači postavljeni na svim vratima i pokolopcu kupole, predstavljaju dodatno obezbeđenje. U slučaju da je bilo koji prekidač aktiviran, aparat se trenutno isključuje, a ponovo ga može uključiti ovlašćeno lice ili smart kartica na određenom nivou.
Back to Top

Downloads 

Početna | Proizvodi | Održavanje | Tehnologija | Igra | O nama | E-mail

Copyright © 2005 - 2007 AGT Plus. All Rights Reserved.